Foto: A.G.

How Good Of A Friend Are You Really?

Završetkom izgradnje dimnjaka na budućem Postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani „Kostolac B“,uspešno je nastavljena realizacija prve faze

Završetkom izgradnje dimnjaka na budućem Postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani „Kostolac B“,uspešno je nastavljena realizacija prve faze kineskog kreditnog aranžmana.

 


Obilazak gradilišta u Termoelektrani "Kostolac B"

 

Izgradnja dimnjaka je u graditeljskom smislu izuzetno rizičan posao, a sagrađen je kao i ostala postrojenja na delu sistema za odsumporavanje bez ijednog incidenta i povreda na radu, kazao je na prezentaciji Dragan Jovanović, izvršni direktor EPS-a za proizvodnju energije, i istakao da je to pokazatelj jedne dobre organizacije posla, profesionalnog odnosa prema poslu i dobre povezanosti između kineske kompanije CMEC kao izvođača, investitora i svih funkcija u ogranku Kostolac, koje regulišu pitanja o izvođenju radova i zaštite na radu.

 

 

Jovanović je podsetio da je sve počelo u aprilu 2009. godine kada su na inicijativu ministarstva rudarstva i energetike započeli prvi nezvanični kontakti sa kineskom kompanijom CMEC, a skoro godinu dana kasnije potpisan je predugovor. Prvom fazom paket projekta za Termoelektranu „Kostolac B“ obuhvaćeni su projekti rehabilitacije blokova B2 i bloka B1, koji su završeni.On je još naveo da je u toku izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova i izgradnja industrijskog koloseka, kao i da tek predstoji izgradnja modernog pristaništa, koje bi trebalo da bude završeno do kraja 2016. godine.

 


Dragan Jovanović

 

U skladu sa opštim ugovornim sporazumom nastavljena je faza dva za koju je potpisan komercijalni ugovor i sporazum sa Ministarstvom finansija o kreditiranju izgradnje novog 350 megavatnog bloka i proširenju kopa „Drmno“.Ukupna vrednost radova na izgradnji bloka B3 je 578 miliona dolara sa 40 miliona rezervisanih sredstava i 97 miliona dolara predviđeno je za proširenja rudnika.Ukupna vrednost aranžmana sa Kinom je milijardu i 60 miliona dolara.Radovi na daljoj realizaciji projekata odvijaju se saglasno projektima i ugovornoj dokumentaciji i potpuno u skladu sa usvojenim listama cena.Naša obaveza je da i drugu fazu sa kineskom partnerima završimo uspešno.Imali smo i kraći zastoj zbog građevinske dozvole za izgradnju dimnjaka, ali je sada sve prevaziđeno i nastavljeni su radovi. Za 2020. godinu je izvesno će proraditi blok B3“, istakao je Dragan Jovanović.     

 


Prisutni na prezentaciji

 

Na prezentaciji je Jovanović još napomenuo da se trenutno rade intenzivne analize  na tome da Termoelektrana „Kostolac A“, sa oba svoja bloka, uđe u nacionalni program regulisanja emisije praškastih materija u vazduh.Traže se izvori finansiranja za izgradnju potrebnih postrojenja, koja su već urađena, i radi se na blokovima u Termoelektrani „Kostolac B“. Velike su šanse da će i ta elektrana moći posle 2023. i 2027. da nastavi sa radom.To praktično znači da će biti dovoljno toplotne energije za snabdevanje Požarevca i Kostolca i da će se povećati nivo zapošljavanja.  

 

Dejan Ostojić, direktor za proizvodnju energije TE-KO Kostolac, na prezentaciji je govorio o trenutnoj realizaciji prve faze međudržavnog kreditnog aranžmana sa Narodnom republikom Kinom, kao i doprinosu stvaranju boljih ekoloških uslova u okruženju kostolačkih termo kapaciteta.

 


Dejan Ostojić

 

Dimnjak je visok 177 metara i sastoji se iz spoljašenjeg nosivog armiranobetonskog plašta i dva unutrašnja čelična dimovodna kanala koji izlaze iznad gornje kote betona, tako da je ukupna visina dimnjaka 180 metara.Dimnjak je u osnovi kružnog oblika sa promenljivim prečnikom i promenljivom debljinom armiranobetonskog zida po visini.U izgradnji dimnjaka, koja je trajala od 30.marta do 13.novembra, učestvovali su radnici kineske korporacije CMEC i domaće kompanije", rekao je Ostojić na prezentaciji i napomenuo da se radovi na svim pratećim objektima budućeg Sistema za odsumporavanje privode se kraju.U toku je zaštita objekata od predstojećih zimskih uslova, ugrađuju se prozori i postavlja sva neophodna oprema.
 


On je još istakao da su ekološki projekti u Kostolcu izuzetno značajni zbog rezultata koje ostvaruju rehabilitovani blokovi B1 i B2.Sistem za odsumoravanje će smanjiti emisiju praškastih materija za 50 odsto, a na bloku B1 je nakon izgradnje elektrofiltera merenjem dobijena vrednost od 39 miligrama po normalnom metru kubnom.Važan projekat pri rehabilitaciji bloka B1 je i redukacija azotnih oksida, koja je smanjena na vrednost od oko 200 miligrama po normalnim metru kubnom.Zato je ovo trenutno jedan od najčistijih blokova u Srbiji, zaključio je Ostojić.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top