Završen godišnji ciklus provera

Kostolac

Privreda

Završen godišnji ciklus provera

Foto: EPS Energija

How Good Of A Friend Are You Really?

Eksterne provere integrisanog sistema menadžmenta u ogranku „TE–KO Kostolac“.

Krajem novembra završen je godišnji ciklus eksternih provera integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u ogranku „TE–KO Kostolac“.

Pojedinačno je proveravana usaglašenost sistema sa zahtevima relevantnih međunarodnih standarda i sopstvenim zahtevima kostolačkog ogranka EPS-a. Potvrđeno je i produženo važenje sertifikata ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.

Ogranak „TE–KO Kostolac“ je kao strateško opredelјenje uspostavio, dokumentovao i primenjuje, održava i stalno pobolјšava četiri sistema menadžmenta: kvalitetom (QMS), životnom sredinom (EMS), zdravlјem i bezbednošću na radu (OHSMS) i energijom (EnMS). Ovi sistemi zajedno čine integrisani sistem menadžmenta (IMS).

Eksterne provere QMS i EMS sprovedene su prema najnovijim revizijama standarda iz 2015. godine. Konstantno se radi na pobolјšanju integrisanog sistema menadžmenta.

Za to su zaslužni zaposleni u Službi za IMS: Vladimir Stefanović, šef službe, Milјana Filipović, vodeći inženjer, Tatjana Simić, samostalni inženjer, i Zoran Janković, samostalni inženjer, u saradnji sa predstavnikom rukovodstva za IMS Tijanom Perić, službama za zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlјe na radu, kao i sa vlasnicima i menadžerima procesa.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top