Usvojen rebalans budžeta

Požarevac

Događaji

Usvojen rebalans budžeta

Foto: E-Braničevo

How Good Of A Friend Are You Really?

Rebalansom, budžet grada Požarevca iznosi skoro 4,68 milijardi dinara, odlučili odbornici na osmom skupštinskom zasadanju.

Prihodna strana je usaglašena priključivanjem prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina - 160 miliona dinara, kao i prihoda od naknade za emisije sumpor dioksida i azot dioksida, praškaste materije i od njih odloženog otpada od oko 501 milion. 

Tu je i smanjenje prihoda od komunalne takse za korišćenje prostora za parkirnaje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima, shodno odredbama Zakona o komunalnoj delatnosti, izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluci o izneni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima od oko 52 miliona. 

„Promene iznosa tekućih prihoda izvršene su na osnovu izvršenja u prvom kvartalu 2017. i uključivanjem neutrošenih sredstava iz prethodnih godina. Na konsolidovanom računu budžeta grada Požarevca, 31. decembra 2016. godine koji nije predviđen odlukom za 2017, bilo je gotovo 800 miliona“, kazao je Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca.


Bane Spasović gradonačelnik Požarevca

Struktura prihodne strane budžeta grada izgleda ovako: preneta sredstva oko 1,56 milijardi, tekući prihodi oko 2,81 milijarda, primanja od prodaje nefinansijske imovine 306 miliona i primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 400 hiljada dinara.

„Preneta sredstva čine sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 753 miliona dinara, sredstva od naknade za korišćenje naknade za korišćenje mineralnih sirovina oko 150 miliona dinara, a 662 miliona dinara su ostala preneta sredstva budžetskih i sopstvenih prihoda“, objasnio je gradonačelnik.

Na rashodnoj strani, tekući rashodi iznose 2,92 milijarde, kapitalni 1,4, milijarde, otplata glavnice 2 miliona dinara i nabavka finansijske imovine u iznosu od 352 miliona dinara.

Budžetski deficit u iznosu od oko 1,6 milijardi finansiran je iz neutrošenih prenetih sredstava iz predhodne godine. 

Odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanju u Službenom glasniku grada Požarevca.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top