Štab za vanredne situacije raspravljao o spremnosti zimske službe

Žagubica

Događaji

Štab za vanredne situacije raspravljao o spremnosti zimske službe

Foto: zagubica.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Zasedao Štab za delovanje u vanrednim uslovima opštine Žagubica.

Članovi Štaba sagledali su spremnost zimske službe za održavanje putne infrastrukture, pripremljenost i raspoloživost kapaciteta, kao i mogućnost angažovanja teške mehanizacije u zimskim okolnostima, razmotrili i napravili plan zimskih službi sa definicijama na čišćenje prioritetnih saobraćajnica i kritičnih pravaca, sa posebnim akcentom na brdsko-planinsko područje.

Sagledane su i procene ugroženosti stanovništva sa aspekta zdravstvene zaštite, podrazumevajući i količine potrebnih osnovnih životnih namirnica i lekova, procenjen broj ugroženih staračkih domaćinstava, naročito po seoskim mesnim zajednicama, zaseocima i brdsko- planinskim područijima, kao i mogućnost privremenog smeštaja,pojedinih staračkih domaćinstava i mogućnost i načini obezbeđivanja potrebnih količina stočne hrane, obezbeđenost iste, način raspodele i transporta u zimskim uslovima.

Takođe, zarad normalnog funkcionisanja u uslovima veće količine snežnih padavina i nailaska hladnog talasa, članovi štaba su razmotrili i nivo planiranja tehničke mehanizacije, obezbeđenje hrane, lekova, ogreva, energenata za grejanje i pogonskog goriva za vitalne javne i infrastrukturne sisteme i razgovarali o mogućnostima organizacije Crvenog krsta za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, ukoliko tokom predstojeće zimske sezone  bude nepredviđenih okolnosti.

Razgovaralo se i o izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na području žagubičke opštine. Po novoj metodologiji i članovima štaba podeljena su zaduženja za izradu procene i drugim pitanjima od opšteg interesa za građane.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top