Spremni za reagovanje u opasnim situacijama

Kostolac

Privreda

Spremni za reagovanje u opasnim situacijama

Foto: TE – KO Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Vatrogasna jedinica EPS-ovog ogranka„TE-KO Kostolac“imala šest vežbi - vatrogasci pokazali dobru obučenost i pravovremeno reagovanje u svim situacijama.

  Vatrogasci su vežbali pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih, koji je uklјučivao Akcioni plan „Požar lokalnog karaktera“, sa namerom da se od zagađenja zaštiti životna sredina. 

  Zadatak je bila intervencija u radionicama Pomoćne mehanizacije u ogranku, a cilј je bio da se utvrdi spremnost radnika za reagovanje na svojim radnim mestima, sistem dojave i reagovanje vatrogasne jedinice – vreme polaska i dolazak na lokaciju. 

Prve dve vežbe urađene su na lokacijama u Termoelektrani „Kostolac A“, u radionicama Pomoćne mehanizacije i elektroradionici dopreme – rekao je Slaviša Korent, šef Službe zaštite od požara u ogranku „TE-KO Kostolac“. 

Vartogasna jedinica TE-KO Kostolac

Drugog dana su vežbe bile organizovane na Površinskom kopu „Drmno“. Vatrogasna jedinica je reagovala najpre na poziv u radionici, a zatim i u magacinu Pomoćne mehanizacije. Oba puta se vraćala u Vatrogasni dom u Kostolcu, a zatim je još dva puta odlazila do lokacija na kopu „Drmno“, najpre do starog Kontejnerskog naselјa, a zatim i do Drobilane. 

Sve vežbe su urađene po zahtevima sistema upravlјanja zaštitom zdravlјa i bezbednošću na radu (OHSMS), sistema upravlјanja zaštitom životne sredine (EMS) i sistema upravlјanja kvalitetom (QMS), a pratila ih je odgovarajuća dokumentacija: planovi evakuacije, postupci u slučaju požara, pravila zaštite od požara, kao i plan zaštite. Pokazalo se da su lјudi na lokaciji spremni na ovakve situacije, dojava je bila pravovremena, a vatrogasna jedinica je optimalno dolazila u realnim uslovima – istakao je Korent. 

Uvežbani

Vatrogasna jedinica „TE-KO Kostolac“ je od početka godine imala dvadesetak intervencija. Rad ove jedinice, kao i cele Službe zaštite od požara kostolačkog ogranka EPS-a, do sada je bio uspešan. Zato je bitno da bude konstantno pripremlјena i uvežbana za pravovremenu reakciju u svim potencijalno opasnim situacijama, koje ugrožavaju život lјudi, imovinu, ali i životnu sredinu u okruženju. 

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top