Okrugli sto za podršku deci sa smetnjama u razvoju

Požarevac

Društvo

Okrugli sto za podršku deci sa smetnjama u razvoju

Foto: Udruženje Veritas

How Good Of A Friend Are You Really?

Terapija je najdelotvornija u ranom uzrastu, a na dobar ishod utiče i spremnost porodice da prihvati savete defektologa – poručuju iz Udruženja Veritas.

U biblioteci Medicine rada u Požarevcu održan je Okrugli sto pod nazivom „Savetodavno-terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i članove njihovih porodica“.

Istoimeni projekat sprovodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektora za zaštitu OSI, a u partnerstvu sa Domom zdravlja Požarevac, od maja 2017. godine.

Cilj projekta je da se pravovremenim i kontinuiranim savetodavno - terapijskim aktivnostima kod dece sa smetnjama u razvoju i dece u razvojnom riziku kao i njihovih roditelja, u najranijem uzrastu života, na individualnom nivou, doprinosi postizanju optimuma funkcionisanja u okviru datih mogućnosti i sprečavanja ili ublažavanja sekundarnih smetnji u razvoju.

Projektom je obuhvaćeno ukupno 30 dece sa smetnjama u razvoju kao i članovi njihovih porodica. Reč je o 11 devojčica i 19 dečaka, različitih uzrasta do dve do devet godina.

Analizom sprovedenih terapijskih protokola utvrđeno je da najbolje rezultate u tretmanu postižu pacijenti na najnižem kalendarskom uzrastu kojih je i bilo najviše, odnosno na uzrastu od dve, tri i četiri godine života.

Važnu ulogu u napredovanju dece ima i spremnost porodice da prihvati savete defektologa, tako da kod pacijenata kod kojih je saglasnost sa terapijskim protokolima i poštovanje saveta za rada datih od strane defektologa na višem nivou i postignuća pacijenata su znatno viša.

U okviru terapijskih protokola vršeno je merenje koje se odnosilo na Reakciono vreme (Rt) i Vreme odgovora (RdT). Deca sa smetnjama u razvoju, na specifičan način sagledavaju svet oko sebe te su Rt i RdT kod njih vremenski duži u odnosu na zdravo razvojnu populaciju vršnjaka.

Terapijskim protokolima interveniše se u kognitivnoj sferi (razvoj budnosti i vigilnosti pažnje i vizuoperceptivnih sposobnosti, sposobnosti klasifikacije, serijacije i vizomotorne koordinacije.)

Intervencijom u ovim kognitivnim oblastima pomaže se deci u ranom uzrastu da steknu alate koji će im poslužiti da realnije sagledavaju svet oko sebe i budu realniji u iterpersonalnim odnosima.

Na taj način ona će se lakše uklopiti u vrtićku grupu i lakše komunicirati sa drugom decom, roditeljima i odraslima.

Kod tretirane dece nakon završetka tretmana ustanovljeno je poboljšanje u smislu skraćenja Rt i RdT.

Merili smo i stepen zadovoljstva i procene roditelja pruženim terapijski uslugama. Nakon primenjenog tretmana,  95 % roditelja  dovodi u vezu primenu terapijskih protokola i poboljšanje stanja kod svog deteta, isti procenat roditelja smatra vrlo korisnim i primenljivim savete za rad koje je dobio od defektologa.

Ono što brine roditelje je završetak projekta, jer usluge koje su do sada koristili potpuno besplatno neće im više biti dostupne. Realna potreba za angažovanjem jednog ili dva defektologa postoji, a da li će se ona i na koji način obezbediti u toku naredne godine još uvek nije izvesno.

U ime udruženja Veritas i pacijenata zahvaljujem se na podršci partneru na projektu Domu zdravlja Požarevac, direktoru dr Draganu Rakiću,  a posebno timu Razvojnog savetovališta na čelu sa dr Milanom Stojanović. Učesnici okruglog stola su korisnici projekta, predstavnici partnerskih organizacija, pedijatrijske službe, predstavnici  školske ustanove, Ostaje otvorena mogućnost definisanja  potrebe za novim aktivnostima  ili nastavkom istih u narednom periodu  - poručuje Jasmina Turudić, predsednik Udruženja Veritas.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top