Od kvaliteta rezidbe zavisi rodnost i dugovečnost zasada

Braničevo

Poljoprivreda

Od kvaliteta rezidbe zavisi rodnost i dugovečnost zasada

Foto: E.B., arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Pravilna rezidba voćaka jedna je od najvažnijih agrotehničkih mera.

Sa rezidbom stabala u rodnom obliku može se započeti pred sam početak vegetacije, dok još nema lišća na granama. Odsustvo lišća omogućava bolju preglednost šta treba orezati i kako treba izvesti rezidbu. Preporuka je da se zimska razidba izvede u tri koraka.

„Prvi korak je odstranjivanje suvih i polomljenih grana i mladara koji rastu direktno iz stabla drveta, pa nemaju nikakve veze sa plodom već su izdanci iz podloge na kojoj je voćka iskalemljena. Grane koje rastu direktno u visinu trebalo bi delimično ukloniti ili prekratiti, kao i izdanke koji se povijaju ka unutrašnjosti stabla i prave gustinu u krošnji. U drugom koraku potrebno je prorediti grane unutar krune, što se čini radi lakšeg prodiranja svetlosti i vazduha, čime se smanjuje opasnost od kasnijih širenja bolesti i štetočina. Na takvim granama zadržavaju se kapi vode koje su uz visoku temperaturu pogodne za razvoj biljnih bolesti i štetočina. Orezuje se tako da se omogući ravnomerna gustina grana, stabla se oblikuju na sličan način, radi uniformisanog izgleda. Na mestima račvi treba ostaviti najzdravije grane, a posebno treba voditi računa da ugao između dve grane, koje izbijaju iz istog mesta, bude oko 70 stepeni. U slučaju previše otvorenog ugla, postoji mogućnost da se grana pod tererom roda slomi, a ukoliko je oštar ugao, neće biti dovoljno vazduha, a vrhovi grana biće preopterećeni plodom. Rezidbom ostaviti prostor oko svake grane u pečniku oko tridesetak centimetara. Rezidba se izvodi ravnim rezom sve do glavne grane ili stabla. Nepoželjno je ostavljati čiste ravne grane koje su duže od 30 centimetara, jer se smatra da je ta dužina sasvim dovoljna za jednogodišnji prirast, pogotovo ukoliko nema bočnih grančica na njoj. Treći korak u rezidbi je friziranje, s ciljem da se oreže 20 do 30 odsto prošlogodišnjeg rasta drveta. Taj rast drveta se prepoznaje po grubljoj kori i debljini grana. Bitno je gde se rezovi prave, a najbolje je da se naprave na osam do deset milimetara iznad pupoljka, kojima po položaju u pravcu rasta odgovara. Posebno treba voditi računa da pupoljak ide spolja, a nikako ka unutrašnjosti krune“, rekla je Vesna Jović, profesor voćarstva i vinogradarstva u Poljoprivrednoj školi „Sonja Marinković“ u Požarevcu.

 

Vesna  Jović, profesor voćarstva i vinogradarstva u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika Sonja Marinković

Prilikom rezidbe, po njenim rečima,  vrlo je važno i svaki vinogradar i voćar bi to trebalo da ima na umu, da alat za rezidbu bude oštar radi što pravilnijih rezova, koji neće cepati koru i povređivati srž i sprovodne sudove u centru. Pored toga neophodna je i dezinfekcija režućeg alata i pribora alkoholom ili rakijom.

Posebna pažnja treba se obratiti i na uklanjanje orezanih grana. Treba ih skloniti posle izvršene rezidbe, čime se sprečava širenje bolesti i štetočina na rezove na zdravim granama. Preseke dublje od pet centimetara treba premazati kalemarskim voskom ili biostimulatorom. Obavezno nakon rezidbe izvršiti zimsko tretirenje.

U starim voćnjacima može se izvrširi podsecanje korena, čime se reguliše rodnost, naročito kod bujnih sorti. Tom agrotehničkom merom može da se reguliše alternativna rodnost -jedne godine voćka prerodi, a kvalitet plodova nizak, a sledeće godine roda nema ili je veoma mali. Podrivanjem se dobija redovniji prinos i bolje se usvajaju mineralne materije iz zemljišta, jer mnogo bolju fizionomiju ima mlada žila korena u odnosu na polusasušene.

Ova mera se izvodi kada nije prevelika rodnost, čime se smanjuje bujnost, i to se vrši do kraja novembra ili ako to nije urađeno do kraja februara, najkasnije nedelju dana pred cvetanje. Podsecanje se izvodi na 35 do 50 centimetara, sa obe strane. Što je podsecanje bliže kretanju vegetacije, veći je efekat na smanjenje bujnosti. Preporuka je da se podsecanje jedne godine vrši sa jedne strane u međuprostoru, druge sa druge strane.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top