Alkohol glavni okidač za nasilje u porodici

Veliko Gradište

Društvo

Alkohol glavni okidač za nasilje u porodici

Foto: velikogradiste.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

U Velikom Gradištu održana tribina „Stop porodičnom nasilju“.

Tribinu je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. O ovoj izuzetno osetljivoj i aktuelnoj temi govorili su komandir Policijske ispostave i inspektor kriminalističke policije u Velikom Gradištu, javni tužilac, Saša Milojković i direktorka Centra za socijalni rad Veliko Gradište i Golubac, Neda Brajković.

Učesnici tribine upoznali su se sa primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 1. juna ove godine, odnosno prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Na tribini je objašnjeno šta spada pod porodično nasilje, kako izgleda postupak prijavljivanja nasilnika šta je dalje postupanje nadležnih organa. Kao najčešći uzroci, navedeni su rodna neravnopravnost i obrasci ponašanja, dok su izvršioci nasilja uglavnom osobe pod dejstvom alkohola.

Kako ističe javni tužilac Saša Milojković, ove godine trend krivičnih dela ove vrste je u opadanju, a tome je doprinela i Grupa za koordinaciju koja se sastaje dva puta mesečno. Blagovremeno postupanje pripadnika Policijske ispostave sputava nasilnike u daljem pokušaju, ali veliku prepreku u rešavanju ovog problema predstavljaju ekonomska zavisnost i emotivna vezanost žrtve za izvršioca nasilja.

U Centru za socijalni rad ističu da je najvažniji zadatak pomoći žrtvi i prepoznati nasilje. Preduzimaju se mere osnaživanja, a po potrebi osoba se smešta i u “sigurnu kuću“ ukoliko je sigurna da želi samostalno da započne novi život.  Među žrtvama su, zbog načina života, najugroženije žene sa sela.

Na tribini je uočeno da mladi teško prepoznaju nasilje i uglavnom ne priznaju da ono postoji. Kako ističu profesori i pedagog Srednje škole, problem nasilja mora dublje da se sagleda jer se ne dešava nekom drugom već upravo i adolescentima, a naročito onima koji su u vezama.

Kako je ovom prilikom istaknuto, ovaj sastanak bio je samo prvi u nizu budući da ovaj problem zahteva sinhronizovanu aktivnost i edukaciju svih učesnika u prepoznavanju i zaštiti žrtava porodičnog nasilja.

Pored građana, predavanju su prisustvovali i učenici završnih razreda Srednje škole u Velikom Gradištu sa profesorima i školskim pedagogom te zaposleni u Centru za socijalni rad i opštini Veliko Gradište.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top