“ Šansa” završila projekat za bezbednost mladih

Požarevac

Vesti

“ Šansa” završila projekat za bezbednost mladih

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Projekat je realizovalo Udruženje građana „Šansa“ iz Požarevca, a podržan je i finansiran od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

Završen je projekat „Bezbednosni program za mlade“- uvođenje programa za bezbednost mladih u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljenog programa.

Projekat je realizovalo Udruženje građana „Šansa“ iz Požarevca, a podržan je i finansiran od strane Misije OEBS-a u Republici Srbiji.

Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od milion dinara. Raealizovan u periodu septembar 2016. - februaar 2017. godine.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao i stvaranje zdrave bezbednosne kulture kod mladih kroz uvođenje kontinuiranih usluga i preventivnih programa, sprovođenje socijalne rehabilitacije i reintegracije mladih koji su počinioci krivičnih dela i prekršaja na teritoriji Braničevskog okruga.

Glavna aktivnost je realizacija serije radionica zasnovanih na osnovnim principima interaktivnog učenja sa sledećim temama: Teorijski koncept- bezbedonosni izazovi, rizici, pretnje i bezbedonosna kultura, Bolesti zavisnosti, Bezbedonosni rizici u saobraćaju, Polno i rizično seksualno ponašanje, Nasilje i nasilničko ponašanje, Internet i rizici, Trgovina ljudima i eksploatacija, Sekte, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Vanredne i krizne situacije, Ekologija i ekološka kultura, Građanska i politička odgovornost.

Radionice su organizovane od strane stručnih lica Socio -rehabilitacionog kluba za mlade i ostalih organizatora iz lokalne zajednice.

Mladi koji su u riziku i u sukobu sa zakonom ( ukupno njih 15), korisnici projekta, aktivnim učešćem ojačali su svoje kapacitete za izlazak iz rizičnih situacija.

Kvalitet programa jesu i obučeni i osposobljeni omladinski lideri (ukupno 14) koji će dalje u zajednici promovisati humane vrednosti i time podizati bezbedonosnu kulturu kod mladih.

Tokom sprovođenja projekta realizovano je 14 radionica vršnjačke edukacije po srednjim školama na teritoriji Požarevca, na kojima je učestvovalo preko 350 učenika, mladih od 15 do 19 godina.

Projekat u okviru svoje implementacije, kao jednu od ključnih aktivnosti takođe je prepoznao istraživanje percepcije mladih o bezbedonosnim izazovima, rizicima i pretnjama, koje je uključivalo i realizaciju fokus grupe sa mladima sa temom potrebe i stanja bezbednosne kulture mladih u lokalnoj zajednici.

Na samom kraju, značajan produkt projekta jeste i Vodič za implementaciju programa bezbednosne kulture koji će biti dostupan svim zainteresovanim stranama, sve zarad kreiranja što bezbednijeg okruženja za mlade u lokalnoj sredini, kao i sveukupnog povećanja stepena bezbednosti svih građana.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top