Ko su i odakle dolaze problematična deca?

Braničevo

Život

Ko su i odakle dolaze problematična deca?

Foto: N.S., Pixaby

How Good Of A Friend Are You Really?

Da li problematično dete uvek dolazi iz problematične porodice i zašto ih je sve više u Braničevskom okrugu?  Kako se ispoljava takvo ponašanje i gde leži uzrok, samo su neka od pitanja u našem serijalu.

 
U Braničevskom okrugu sve je više mladih sa različitim vidovima problematičnog ponašanja, govore podaci nadležnog Centra za socijalni rad Požarevac.

 Stručnjaci ovaj trend objašnjavaju prevashodno transformacijom koju trpi porodica pod uticajem modernog vremena, a porodica ima najznačajniju ulogu u formiranju i oblikovanju mladog čoveka a samim tim i u prevenciji poremećaja ponašanja.

Posebno zabrinjava što je sve više dece nižeg kalendarskog uzrasta i dece ženskog pola sa problemima takozvanog antisocijalnog ponašanja.

Na evidenciji centara za socijalni rad u Braničevskom okrugu nalazi se 1201 maloletnik sa ispoljenim društveno neprihvatljivim ponašanjem.
Centar za socijalni rad Požarevac

Deca i adolescenti koji ispoljavaju antisocijlano ponašanje  imaju problem da poštuju pravila i ponašaju se na društveno prihvatljiv način. Oni mogu ispoljiti agresivno, destruktivno i obmanjujuće ponašanje koje može ugroziti druge i njihovu ličnost i dostojanstvo”, objašnjava Biljana Ignjatović, specijalni pedagog i rukovodilac Sluzbe za zastitu korisnika u požarevačkom Centru za socijalni rad.
Biljana Ignjatović

Dodatni problem je, kaže ona, što drugi mogu te osobe shvatiti kao isključivo "loše", pritom ne uzimajući u obzir uzroke  takvog ponašanja. Zato će se, ako izostane stručni rad sa njima, ti mladi ljudi suočavati sa brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu, što će po rečima naše sagovornice, gotovo izvesno ostaviti neželjene posledice po njihovo odrastanje, školovanje, kasnije pri zaposlenju, u međuljudskim odnosima i društvenom životu. 
Neophodan rad na prevenciji i suzbijanju antisocijalnog ponašanja

Antisocijalno ponašanje kod dece i mladih najčešće se ispoljava nekom vrstom agresivnosti.
To uključuje zastrašivanje i maltretiranje drugih, tuče i namerno fizičko nanošenje povreda drugim osobama i životinjama, upotrebu različitih tipova oružja; potom destruktivni vidovi ponašanja poput uništavanja nečijeg vlasništva i imovine, krađe, provale i oblici razbojništva. Tu su i kršenja pravila u vidu bežanja iz škole i kuće, zloupotreba alkohola i droga, učestalo laganje bližnjih i ljudi iz svoje sredine, pa slučajevi veoma rane pojave seksualnog aktiviteta, čak i promiskuitetnog ponašanja,“ navodi Biljana Ignjatović.
U praksi Centra se pokazalo da su dečaci skloniji agresivnom i destruktivnom ponašanju u odnosu na devojčice koje češće krše propisana pravila ili koriste obmanjajuće ponašanje. 
Agresivnost i destruktivnost kao oblici problematičnog ponašanja

Čak oko 300 dece, starosti  do 15 godina, u Braničevskom okrugu prošle godine počinilo je neki prekršaj, od čega 140 samo iz Požarevca, govore statistički podaci.
Tokom 2017. godine na teritoriji Braničevskog okruga broj maloletnika koji su počinili neko krivično delo je u odnosu na 2016. porastao sa 144 na 199. Broj krivičnih i prekršajnih dela u praksi ume da bude veći od broja evidentiranih maloletnika sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, zbog recidivnog ponašanja, odnosno ponovljenih dela od starne pojedinaca.
Deca često odlaze u svoj svet u kome vladaju problematična pravila

Ova zabrinjavajuća statistika nameće logično pitanje: Gde leže uzroci?
Individualni faktori kod dece i mladih, kao sto su smanjene verbalne sposobnosti , hiperaktivnost, smanjena samokontrola, problemi adekvatnog razumevanja situacije, neadekvatne strategije za prevazilaženje problema, niska socijalna kompetenca  su veoma značajni faktori. Ali,  tu  je i uticaj dvijantnih vršnjačkih grupa i uticaj šire društvene sredine koji kroz etiketiranje, pristupačnost psihoaktivnih supstanci, visok stepen kriminaliteta , mas – medija, bitno utiče do ispoljavanja  antisocijalnog ponašanja. Od sredinskih faktora koji imaju uticaja na antisocijalno ponasanje  najviše se  izdvajaju disfunkcionalna porodica, zlostavljanje dece tokom detinjstva, roditelji koji zloupotrebljavaju alkohol ili druge psihoaktivne supstance”, kaže rukovodilac Sluzbe za zastitu korisnika u požarevačkom Centru za socijalni rad.
Uticaj medija na agresivnost - veliki

Kada govorimo o tome ko je najviše izložen riziku da ispolji antisocijalno ponašanje,stručnjaci su saglasni da su to najčešće deca i osobe muškog pola, koji žive i odrastaju u porodicama sa istorijom ispoljenog devijantnog  ponašanja ili mentalnih poremećaja, gde je u pitanju disfunkcionalna porodica, roditelji konzumenti različitih psihoaktivnih supstanci, i slučajevi gde su deca bila žrtve nasilja u porodici, zanemarivana ili su bili svedoci traumatizirajućih događaja.

Stabilna i zdrava porodica ključ za zrelost deteta 

Po nepisanom pravilu, u našem društvu porodica je najčešće etiketirana kao “glavni krivac” za problematičnu decu. Mesto odakle sve polazi. I dobro i lose.
“Porodica je znacajan faktor u manifestovanju antisocijalnog ponašanja deteta, ali pre  svega kroz  porodično funkcionisanje, a ne kao porodična struktura i kroz socijalne karakteristike porodice. Porodično funkcionisanje je određeno kroz unurašnje  karakteristike porodice koje se ogleda kroz  porodične emotivne veze, porodičnu organizaciju, odnosu prema individualizaciji članova, porodičnim resursima.Drugim rečima, porodica može da utiče na razvoj antisocijalnog ponašanja, kako prisustvom faktora koji promovišu antisocijalno ponašanje, tako i odsustvom faktora koji promovišu prosocijalno ponašanje, a to su nedostatak pozitivnih odnosa roditelja prema detetu - toplina, ljubav, prihvatanje ,praćenje detetovog ponašanja, prepoznavanje i zadovoljenje njegovih potreba. To je zato što roditelji najčešće negiraju problem kod deteta, nemaju vremena, a nemaju ni dovoljno roditeljskih veština i kompetenci, ”objašnjava Ignajtovićeva.
Ljubav kao osnova, spas od lošeg

Problemi  u ponašanju dece i mladih manifestuju se još u detinjstvu, ali ako se prepoznaju na vreme, u ranoj fazi razvoja, može se uticati na korekciju ponašanja maloletnika u budućnosti, mišljenja su pedagozi.

S obzirom na to da je evidentan porast broja dece sa problemima u ponašanju,  porodica je mesto gde se problemi manifestuju prvi put, te je neophodno reagovati preventivno, pružajući roditeljima podršku, omogućiti im da se informišu i prošire znanja o roditeljstvu kroz edukativne programe i pomoći im da prepoznaju i reaguju na prve simptome poremećenog ponašanja deteta. Roditelji treba prevashodno da razvijaju određene veštine, poput adekvatnih veština komunikacije, pospešivanje i vežbanje tolerancije na frustraciju, jer su upravo te osobine od najvećeg značaja kada se mladi suočavaju sa različitim situacijama i okonostima sa kojima ne mogu u startu uspešno da izađu na kraj, pa u kombinaciji sa drugim eventualno prisutnim rizicima, okreću se oblicima antisocijalnog  ponašanja. Takođe, od najranijeg detinjstva veoma bitnu ulogu za razvoj deteta u zrelu ličnost, ima i vaspitni stil roditelja koji treba biti podržavajući, pun emocionalne topline u odnosima, sa razvijenim stepenom interesovanja za svet oko sebe koji će promovisati prihvatljive i istinske vrednosti“, smatra naša sagovornica.

Ipak, univerzalna rešenja ne postoje.  Evidentno je da odrastanje nije lak proces i da je svako dete ličnost za sebe.Najvažnije je, kaže Ignjatovićeva, da roditelji, staratelji i kasnije vaspitači i nastavnici, osluškuju i prepoznaju potrebe deteta, optimalno odgovore na njih i usmere dete da usvoji adekvatne vrednosti i stavove iz kojih će posledično proisteći i primereno i zrelo ponašanje.

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta “Druga šansa” koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet u 2018.godini.
-  Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.


 
  

 
 
 
 

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top